LET OP! KEURINGEN NIET MEER MOGELIJK.

Deze website wordt nog een tijdje om administratief / informatieve reden online gehouden.
Aangezien de duikerarts per 1 april 2016 de huisartsenpraktijk heeft neergelegd en er geen faciliteiten meer beschikbaar zijn om adequaat duikkeuringen te blijven doen, moet bij dezen de mededeling zijn, dat er geen duikkeuringen meer worden verricht door duikdoc.nl.
Met dank voor het in mij gestelde vertrouwen beÃĢindigt ondergetekende de keuringsactiviteiten.
Wanneer er zich omstandigheden voordoen waaronder het mogelijk is de keuringen weer op te pakken, zal hiervan op deze website melding worden gemaakt.
Jan Sikkens, huisarts (n.p.) / duikerarts.
Bolsward.
06-53762659
info@duikdoc.nl